cart
0
Publications categories

Foto produktu

Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich

Rudolf Kučera
Availability: Not for sale

V centru studie stojí praxe udělování šlechtictví v habsburských Čechách a pruském Slezsku. Jaké cíle sledovaly oba státy skrz svou nobilitační politiku? Udělovaly určitým skupinám veřejné uznání, zatímco jiným skupinám takové uznání odpíraly? Jaké předpoklady museli splňovat uchazeči o šlechtické tituly a jak se tyto předpoklady měnily během rapidních společenských změn 19. století? Kniha jako první systematická komparace sociálních dějin Pruska a Habsburské monarchie 19. století ukazuje, jak a proč se v obou státech postupně vzdalovaly představy o roli a rekrutaci společenských elit a poskytuje zcela nové pohledy na vztah státu a společnosti během 19. století. Zároveň se jedná o první monografii českého historika, která vychází v rámci jedné z nejprestižnějších německo-jazyčných řad k evropským sociálním dějinám 19. a 20. století.

http://www.v-r.de/de/staat_adel_und_elitenwandel/t-0/1005855/

Author:

Rudolf Kučera

ISBN:

978-3-525-37026-1

Number of pages:

320

Year of publication:

2012

Log in