cart
0
Publications categories

  • Publikace a e-shop
  • Series
  • Práce z Archivu Akademie věd
  • Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) | Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag)
Foto produktu

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) | Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag)

Alena Míšková – Michael Neumüller
Availability: Not for sale

Práce z dějin Akademie věd, řada B, sv. 7

Inventář archivního fondu, doplněný dějinami instituce a fondu, je publikován v češtině i v němčině a doplněn přehledem členů a seznamem použité literatury. Uvedená Společnost byla přední institucí českých Němců v uvedených letech a vznikla jako protějšek České akademie věd a umění; fond obsahuje především korespondenci členů, žadatelů o podporu a dalších představitelů dané komunity.

Author:

Alena Míšková – Michael Neumüller

Number of pages:

444

Year of publication:

1994

Log in