cart
0
Publications categories

Foto produktu

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Martin Klečacký a kol.
641 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 641 CZK
Regular price: 855 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi. Celkově slovník představuje unikátní sondu do struktury klíčového odvětví veřejné zprávy habsburské monarchie včetně výrazného přesahu do prvního desetiletí existence Československé republiky.

Author:

Martin Klečacký a kol.

ISBN:

978-80-88304-18-0 (MÚA)
978-80-7469-091-4 (NA)

Number of pages:

974

Year of publication:

2020

Publisher:

Praha : Národní archiv
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #