cart
0
Publications categories

Foto produktu

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Jan Hálek
Availability: Not for sale

Fontes. Sv. 6

Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První z nich shrnuje události, k nimž v letech 1815-1848 došlo ve vývoji tzv. německé otázky. Druhý oddíl je věnován nástupu Felixe knížete Schwarzenberga do úřadu ministerského předsedy, situaci v německé oblasti v první polovině roku 1849 a jednáním o možných způsobech vytvoření jednotného německého státu. Třetí část práce pojednává o Schwarzenbergově mimoněmecké politice. Závěrečné dva celky se opět soustředí zejména na dění v německých státech. Pozornost je zde věnována soupeření Rakouska s Erfurtskou unií, které vyvrcholilo podpisem tzv. olomoucké punktace a následnou konferencí německých panovníků v Drážďanech, která znamenala ztroskotání představ o sjednocení německých států a vedla k obnovení systému Německého spolku.
https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/fontes/rakouska_diplomacie_1848_1852_zahranicni_politika_felixe_knizete_s_warzenberga-8

Author:

Jan Hálek

ISBN:

978-80-7308-367-0

Number of pages:

426

Year of publication:

2012

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #