cart
0
Publications categories

Foto produktu

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Richard Vašek
270 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 270 CZK
Regular price: 360 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

České moderní dějiny. Svazek 6

Kniha se zabývá žurnalistickou a literární činností prezidenta T. G. Masaryka, kterou se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do řady dobových sporů. Zvláště je pojednáno o jeho anonymní publicistice, tedy o článcích a komentářích, které vyšly pod různými šiframi nebo nepodepsané. V tom Masaryk sice navazoval na svou dřívější činnost, po válce však toto jeho působení nabylo jiných rozměrů, neboť již nemohl vystupovat jen jako soukromá osoba. Vysoká politická funkce se počala křížit s jeho zvykem vyjadřovat veřejně svoje názory k různým věcem a vstupovat do aktuálního dění. Tento rozpor, který byl limitován i formálním vymezením pravomocí hlavy státu, se Masaryk pokoušel vyřešit (či obcházet) mimo jiné též uveřejňováním anonymních článků. Předkládaná práce si všímá jak politické publicistiky, tak i Masarykových literárních zájmů a pokouší se popsat cesty, kterými se nepodepsané texty dostávaly do tisku. Celkový obraz problematiky dotváří přehled anonymních článků a použitých šifer.

Author:

Richard Vašek

ISBN:

978-80-200-2943-0 (Academia)
978-80-87782-94-1 (MÚA)

Number of pages:

357

Year of publication:

2018

Volume / Issue:

06

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Log in