cart
0
Publications categories

Foto produktu

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)
135 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 135 CZK
Regular price: 180 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Edice zpřístupňuje 40 dokumentů, které se vztahují k problematice vzniku a prvního roku fungování Národního fondu Masarykova. Její jádro představuje 21 zápisů vzešlých ze zasedání Sboru Národního fondu Masarykova. Fond byl založen v prosinci 1919 v souvislosti s přípravami oslav sedmdesátých narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Úkolem sboru bylo nejen shromažďování finančních prostředků, ale i vlastní organizace oslav. Výtěžek akce byl určen k financování řady vědeckých a sociálně-pomocných institucí. Jednalo se o rozsáhlou veřejnou finanční sbírku, jejímiž přispěvateli byly nejen velké bankovní a průmyslové instituce, ale i drobní podnikatelé, zájmová sdružení či jednotlivci. Editované dokumenty ilustrují nejen vlastní vznik a činnost Národního fondu Masarykova, ale i hospodářské, politické, společenské a národnostní poměry panující v konstituující se republice.

Author:

Jan Hálek (ed.)

ISBN:

978-80-87782-97-2

Number of pages:

130

Year of publication:

2019

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #