cart
0
Publications categories

Foto produktu

Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Ines Koeltzsch
Availability: Not for sale

Židé – dějiny – paměť. Svazek 3

„Město tří národů“ — toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické společnosti zničené mezi lety 1938 a 1948.

Autorka na příkladu úřední statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury zkoumá, jak Pražané vytvářeli, vyjednávali i překračovali vlastní skupinové představy i obrazy jiných. Ukazuje, že konstrukce národní identity v hlavním městě Československa nebyly navzdory jejich zdánlivé všudypřítomnosti stabilní a pevně dané.

https://www.nln.cz/knihy/praha-rozdelena-i-sdilena-cesko-zidovsko-nemecke-vztahy-19181938/

Author:

Ines Koeltzsch

ISBN:

978-80-7422-421-8

Number of pages:

342

Year of publication:

2015

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #