cart
0
Publications categories

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2020/1

101 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 101 CZK
Regular price: 135 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie / Articles

 • Luboš Studený, "byly deformovány jak kádrově, tak z hlediska vědecké nezávislosti" Příspěvek k dějinám transformace Akademi věd
 • Tomáš Masař, Josef Julius Mikkola jako hlavní postava slavistických studií ve Finskuv první polovině 20. století a jeho vztah k českým zemím
 • Daniela Kolenovská, Michal Plavec, Tamaš Hryb a Běloruský vědecký kabinet (běloruský archiv)

Edice / Editions

 • Marek Ďurčanský, Korespondence Jaroslava Bidla s Václavem Chaloupeckým

Archivní fondy / Archival groups

 • Fond T.G. Masaryka oddíl Válka v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka (Miroslava Květová, Soňa Martinovská)

Kronika / Chronicle

 • Přehled archivní činnosti Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v roce 2019 (Marie Bahenská)
 • HIKO - historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu (Adéla Jůnová Macková)
 • Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945-1970  (Martin Franc)
 • Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar (Helena Kokešová)

Recenze / Reviews

 • Marta Edith Holečková, Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti (Martin Franc)
 • Šárka Velhartická,  Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný. Počátky české staroorientalistiky a klínopisného bádání (Adéla Jůnová Macková)
 • Milan Ducháček, Jitka Bílková a kol. Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky (Veronika Středová)

 

ISSN:

1803-9448

Number of pages:

148

Year of publication:

2020

Volume:

12

Volume / Issue:

12/1

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #