cart
0
Publications categories

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

101 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 101 CZK
Regular price: 135 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie / Articles

 • Doubravka Olšáková, Čeští etnologové 50. let v přední linii boje za vědecký ateismus? [Czech Ethnographers as Fighters for Scientific Atheism in 1950s?]
 • Miroslav Kunštát, Historické vědy a archivnictví v Československu v 1. polovině 50. let a fenomén tzv. sovětizace [Sovietization of historical and archival disciplines in Czechoslovakia in the fi rst half of the 50s?]
 • Milada Homolková, Andrea Svobodová, Vladimír Kyas a staročeská bible [Vladimír Kyas and Old Czech Bible]
 • Hana Navrátilová, Layered Agendas: Jaroslav Černý, stateless Egyptologist between decolonization and Cold War

Edice / Editions

 • Petra Tomsová, Drahá maminko! Dopisy geografa Jiřího Daneše matce Johanně, rozené Fastrové, z cesty na geografický kongres ve Washingtonu a z cest po USA v roce 1904 [Dear Mama! The correspondence of Jiří Daneš to his mother Johanna, née Fastrová, from his journey to a geographical congress in Washington D. C. and travels across the USA in 1904]

Archivní fondy / Archival groups

 • Sbírka dokumentů v zámku Lužany (Jindřich Schwippel)

Kronika / Chronicle

 • Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2017 (Marie Bahenská)
 • Výstava Živel. J. V. Daneš a Tichomoří a konference o cestovatelských fotografiích (Marie Bahenská, Petra Tomsová)
 • Zpráva z mezinárodní konference Vědci a „třetí země“ v 60.–80. letech 20. století (Adéla Jůnová Macková)

Recenze / Reviews

 • Milena Josefovičová, Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé (Kamila Mádrová)
 • Martin Šámal, Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858 (Adéla Jůnová Macková)
 • Étienne Klein, Le pays qu´habitait Albert Einstein. Essai (Emilie Těšínská)

 

ISSN:

1803-9448

Number of pages:

192

Year of publication:

2018

Volume:

10

Volume / Issue:

10/1

Log in