cart
0
Publications categories

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2017/2

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie / Articles

 • Věra Dvořáčková, Technické obory a začleňování do vznikající Československé akademie věd [Technical disciplines and their ongoing inclusion in the emerging Czechoslovak Academy of Sciences]
 • Jiří Šoukal, Mezi resortem a ČSAV. Vznik Hornického ústavu ČSAV [Between the Ministry and CSAS. Creation of the CSAS Mining Institute]

Edice / Editions

 • Marie Bahenská, Adéla Jůnová Macková, Střípky dějin – brněnské pracoviště Ústavu pro entnografii a folkloristiku ČSAV v korespondenci Karla Vetterla s Jiřím Horákem [Shards of history – the Brno branch of the CSAS Institute for Ethnography and Folklore Studies in correspondence between Karel Vetterl and Jiří Horák]

Archivní fondy / Archival groups

 • Oldřich Leška a jeho osobní fond v Archivu Akademie věd ČR (Hana Kábová)
 • Fond Ústavu dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium a fond Společnost Edvarda Beneše v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka (Miroslava Květová)

Kronika / Chronicle

 • Zpráva o Mezinárodním kongresu pro dějiny vědy a techniky v Rio de Janeiro (Adéla Jůnová Macková)
 • XXI. archivne dni v Slovenskej republike (Hana Kábová)
 • 17. celostátní archivní konference v Liberci (Krel Řeháček)
 • Vojtěch Birnbaum. Princip umění (Petr Kubík)

Recenze / Reviews

 • Zdeněk Pousta, Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách (Marek Ďurčanský)
 • Andreeas Malycha, Biowissenschaften/Biomedizin im Spannungsfeld von Wissenchaft und Politik in der DDR in den 1960er und 1970er Jahren (Martin Franc)
 • Jan Arend, Russlands Bodenkunde in der Welt. Eine ost-westliche Transfergeschichte 1880–1945 (Věra Dvořáčková)
ISSN:

1803-9448

Number of pages:

148

Year of publication:

2017

Volume:

9

Volume / Issue:

09/2

Log in