cart
0
Publications categories

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2017/1

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie / Articles

 • Hana Navrátilová, Biografická prolegomena. K raným létům egyptologa Jaroslava Černého [Biographical prolegomena. The early years of Egyptologist Jaroslav Černý]

Materiálové statě / Materials

 • Jana Gubášová Baherníková, Metodika spracovávania osobných fondov v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied [Methodology for processing personal records in the Central Archive of the Slovak Academy of Sciences]
 • Emilie Těšínská, Zlomek písemné pozůstalosti profesora fyziky na Německé univerzitě v Praze Reinholda Fürtha [A fragment of written inheritance left behind by professor of physics at the German University in Prague Reinhold Fürth]

Edice / Editions

 • Miroslava Květová, Obraz hilsneriády ve vzájemné korespondenci Tomáše Garrigua Masaryka a Josefa Adolfa Bulovy [The Hilsner Affair in the correspondence between Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Adolf Bulova]
 • Martin Franc, Zpráva o české vědě z bodu nula? Materiál Mojmíra Vaňka Organizace vědy z archivního fondu dr. Edvarda Beneše [A report on Czech science from zero? Document by Mojmír Vaněk ‘Organisation of science’ from the archive collection of Dr Edvard Beneš]

Archivní fondy / Archival groups

 • Fond Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava v Archivu AV ČR (Jan Hálek)

Kronika / Chronicle

 • Věda překonává hranice? Mezinárodní vědecké konference, sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století (Jiří Šoukal)
 • Seminář Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý (Kamila Mádrová)
 • Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2016 (Marie Bahenská)

Recenze / Reviews

 • Martina Bečvářová, Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945 (Jan Boháček)
 • Marek Vlha, Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA v 19. století (Martin Šámal)
 • Miloslav Kunt, Tomáš Lechner, Spisová služba (Daniela Brádlerová)
ISSN:

1803-9448

Year of publication:

2017

Volume:

9

Volume / Issue:

09/1

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #