cart
0
Publications categories

Foto produktu

Politika vědou a uměním 1911–1914

T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.)
338 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 338 CZK
Regular price: 450 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 28

Články, stati a studie z let 1911–1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.

Author:

T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.)

ISBN:

978-80-86142-37-1 (ÚTGM)
978-80-86495-76-7 (MÚA AV ČR)

Number of pages:

575

Year of publication:

2011

Volume / Issue:

28

Publisher:

Praha : Ústav T. G. Masaryka
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #