cart
0
Publications categories

Foto produktu

Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století

Marie Bahenská
Availability: Not for sale

Gender sondy. Sv. 2

Publikace představuje více i méně známé osobnosti českého ženského hnutí, jejich sociální postavení a životní osudy. Jádrem knihy jsou kapitoly o formování a činnosti průkopnických ženských spolků v Praze a proměnách ženské role v rodině i na veřejnosti v průběhu "dlouhého" 19. století. Celým textem se prolínají životopisné pasáže, ve stručných medailonech poznáme osudy žen z různých sociálních vrstev, které svou činností výrazně ovlivnily průběh českého ženského hnutí. Za všechny připomeňme Marii Riegrovou-Palackou, Věnceslavu Lužickou-Srbovou, Elišku Krásnohorskou nebo Josefu Náprstkovou.

http://www.slon-knihy.cz/
 

Author:

Marie Bahenská

ISBN:

80-86429-38-5 (SLON), 80-7277-241-4 (Libri)

Number of pages:

176

Year of publication:

2005

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #