cart
0
Publications categories

Foto produktu

Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)
360 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 360 CZK
Regular price: 480 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Knižní kultura. Svazek 2

Kniha se zabývá problematikou přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkami paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku v českých zemích. Stěžejními tématy jsou podoby a funkce rukopisné knihy po nástupu knihtisku, vývoj literárních textů a žánrů jako masového komunikačního prostředku, proměny výtvarné složky knih a také změny strategie jednotlivých aktérů podílejících se na vzniku, distribuci i recepci tohoto média. Zvláštní pozornost je věnována vztahu ke knize v nábožensky minoritních, ale po kulturní stránce výrazně profilovaných skupinách obyvatel českých zemí (Židé, Jednota bratrská).

 

Author:

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)

Number of pages:

357

Year of publication:

2020

ISBN:

978-80-200-3128-0 (Academia)
978-80-86675-33-6 (Knihovna AV ČR)
978-80-88304-25-8 (MÚA AV ČR)

Publisher:

Praha : Academia
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Knihovna AV ČR

Log in