cart
0
Publications categories

Foto produktu

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)
149 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 149 CZK
Regular price: 199 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Sborník z mezinárodní vědecké konference (26. – 27. 10. 2004)

Sborník shrnuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období uspořádané 26.-27. října 2004 v Praze Masarykovým ústavem AV ČR, Instytutem Historii univerzity v Opolí a Historickým ústavem AV ČR. Dvanáct historiků z Prahy a Opolí se zde na základě nejnovějších výzkumů zabývá různými aspekty sledovaného problému - například postavením Bělorusů a Moravců v Polsku, obrazem Ukrajinců a Čechů v dobovém polském tisku, otázkou Kašubů a jejich odrazem v československé publicistice dvacátých a třicátých let, ochranou národnostních menšin v meziválečném Česko slovensku i česko-slovenskými vztahy za první a druhé republiky. Publikované práce prohlubují dosavadní poznání jedné z významných komponent moderních středoevropských dějin a předkládají k diskuzi řadu podnětných závěrů.

 

Obsah

 • Petr Kaleta: Úvodní slovo

Polsko

 • Mikołaj Iwanow: Białorusini w II Rzeczypospolitej 1918–1938
 • Piotr Pałys: Morawcy w powiatach raciborskim i głubczyckim w latach 1920–1938
 • Marek Białokur: Obraz mniejszości ukraińskiej na łamach prasy obozu narodowo-demokratycznego w dwudziestoleciu międzywojennej
 • Leszek Kuberski: Czesi w świetle Nowin Codziennych w latach 1933–1939
 • Petr Kaleta: Kaszubi i ich kultura w czechosłowackiej prasie międzywojennej
 • Mariusz Patelski: Generał Slanisław Bułak-Bałachowicz i kwestia białoruska na łamach Rzeczpospolitej (1920–1921)

Československo

 • Eva Broklová: Problém ochrany národnostních menšin
 • Josef Harna: Národnostní politika Hodžovy vlády
 • Jan Rychlík: Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia 1918–1939
 • Jiří Friedl: K odrazu československo-polského sporu o Těšínsko v druhém československém zahraničním odboji
 • Zlatica Zudová-Lešková: K otázke vzťahu Čechov a Slovákov v tzv. druhej republike
 • Jaroslav Šebek: Střetávání idejí nacionalismu a pokusů o nadnárodní spolupráci v sudetoněmeckém katolickém protředí v meziválečném Československu
Author:

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)

ISBN:

80-86495-30-2

Number of pages:

155

Year of publication:

2005

Publisher:

Praha : Historický ústav
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Praha : Masarykův ústav AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #