cart
0
Publications categories

Foto produktu

Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století

Lucie Kostrbová
Availability: Not for sale

Monografie analyzuje kontextuální předpoklady, povahu a význam vztahů mezi utvářející se českou a vídeňskou literární modernou na sklonku devatenáctého století. Zaměřuje se především na rakouského spisovatele a kritika Hermanna Bahra a českého básníka J. S. Machara, důležité iniciátory literárního prostředkování, akcentuje však i odlišnost a paralelnost obou modernistických hnutí. První kapitola je věnována jednak povaze a proměnám Bahrova programu moderny, jednak rozdílným motivacím kritikova zájmu o českou kulturu a literaturu. Druhá kapitola sleduje v textech různých žánrů proměny Macharovy tvorby po jeho přesídlení z Prahy do Vídně v roce 1889, rekonstruuje literární a intelektuální kontakty, zasazuje jeho tvorbu do kontextu českovídeňské menšiny a literatury a srovnává ji s lyrikou vídeňské moderny. Třetí kapitola analyzuje spolupráci české literární moderny s redakcí významného vídeňského týdeníku Die Zeit. V závěru je zachycen moment, kdy do procesu prostředkování vstupují vedle českojazyčných modernistů i mladí němečtí autoři z Čech.

https://www.academia.cz/mezi-prahou-a-vidni--kostrbova-lucie--academia--2011

Author:

Lucie Kostrbová

ISBN:

978-80-200-1966-0

Number of pages:

492

Year of publication:

2011

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #