cart
0
Publications categories

Foto produktu

Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil

Jaroslav Krejčí
56 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 56 CZK
Regular price: 75 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Druhé, doplněné a přepracované vydání.

Profesor Jaroslav Krejčí patří šíří svých badatelských zájmů k výjimečným osobnostem české i evropské vědy. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, věnoval se však spíše ekonomii a po válce vypracoval pro tehdejší Československou sociální demokracii alternativní návrh pětiletého plánu. V 50. letech byl vězněn, v srpnu roku 1968 odešel do Velké Británie, kde se aktivně zapojil do činnosti československého exilu.
Po roce 1989 navázal četné kontakty s českou vědeckou obcí a s českými vědci úzce spolupracuje: je vedoucím Střediska pro výzkum sociálně-kulturní plurality při Filozofickém ústavu AV ČR, čestným předsedou Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky a čestným členem Učené společnosti ČR.
Ve svém studijním záběru přešel postupně od ekonomie k širším společenským problémům: zabýval se sociologií, politologií a sociální antropologií a pokusil se postihnout společnost v jejích dějinných i zeměpisných dimenzích. Je autorem dvacítky knižních monografií, desítky analytických studií v řadě jazyků od češtiny, přes dominující angličtinu k francouzštině, němčině, holandštině a polštině. Jeho stěžejní dílo nese název Postižitelné proudy dějin (2002).
Krejčího čtivě napsané paměti dobře odrážejí pohnuté osudy svého autora. Jsou podány bez stesku či sebelítosti, zato s dostatečným odstupem a často s humorným nadhledem.

Author:

Jaroslav Krejčí

ISBN:

80-86404-19-6

Year of publication:

2006

Publisher:

Praha : Masarykův ústav – Archiv AV ČR
Ústí nad Labem : Albis international

Log in