cart
0
Publications categories

Foto produktu

Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin

Jaroslav Opat – Josef Tichý (eds.)
Availability: Not for sale

Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 24. a 25. září 1992 v aule Obchodní akademie v Hodoníně.

 

Obsah

 • Jaroslav Opat: Teze k Masarykově národnostní a státoprávní filozofii do roku 1918
 • Elena Várossová: Filozofické zdroje Masarykovej československej štátnosti a Ján Kollár
 • Zdena Sojková: Masaryk a štúrovci
 • Peter Uhlík: Štefánikov kraj a Masaryk
 • Jan Havránek: T. G. Masaryk o úkolech studentstva roku 1889
 • Karel Pichlík: T. G. Masaryk proti německé střední Evropě
 • Ivo Samson: T. G. M. a Nová Európa – Geopolitický portrét T. G. Masaryka
 • Eva Broklová: Základy politického systému ČSR v ústavní listině z roku 1920
 • Josef Zumr: T. G. Masaryk a Tábor
 • Jan Rychlík: Teorie a praxe jednotného československého národa a československého jazyka v I. republice
 • Miloš Tomčík: Antinómie čechoslovakizmu ako kultúrneho fenoménu po roku 1918
 • Miloslav Bednář: Odezva Masarykovy ideje Československé republiky a krize inteligence
 • Alena Bartlová: Slovenské návrhy na transformáciu politického systému medzivojnového Československa
 • Svätoslav Mathé: Štát sa udržuje na tých ideách a princípoch, ktoré stáli pri jeho zrode
 • Katarína Zavacká: Vplyv politiky na štátoprávny vývoj v Československu po roku 1945
 • Dušan Kováč: Česko-slovenská otázka po novembri 1989 očami historika
 • Thomas Kletecka: Die Rezeption Thomas Garrigue Masaryk in der österreichischen Historiographie
 • Bohumír Blížkovský: O naší nynější krizi
 • Stanislava Kučerová: Problém české a slovenské národní identity dnes
 • Karel Kosík: Třetí Mnichov?
 • Diskuse
 • Doslov – Jaroslav Opat: Masarykův realismus a naše nová státnost
Author:

Jaroslav Opat – Josef Tichý (eds.)

ISBN:

80-901478-1-X

Number of pages:

183

Year of publication:

1993

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #