cart
0
Publications categories

Foto produktu

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.

Marie Ryantová (ed.)
299 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 272 CZK
Regular price: 399 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 19

Korespondence dochovaná v nemalém množství v osobním fondu českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých. Nejpočetnější, ale nepochybně i nejzajímavější je korespondence vedená s českými historiky, která zahrnuje dopisy jak Kalouskových kolegů z univerzity a fakulty starší i mladší generace a jeho žáků, postupně se etablujících  na poli historické vědy, tak historiků regionálních, archivářů z různých typů archivů (včetně privátních a ne vždy snadno přístupných), středoškolských profesorů, muzejních a knihovních nebo i vlastivědných pracovníků či zapálených amatérů. Nejbohatší korespondence je dochována s Antonínem Rezkem, přičemž zahrnuje dlouhé období let 1876 až 1907, její největší a také nejrozsáhlejší část však souvisí  zejména s přípravou vydání části edičního podniku Archiv český, navazujícího na počin Františka Palackého a obnoveného v roce 1886. Do stavájícího dílu byla proto zařazena vedle korespondence mezi Josefem Kalouskem a Antonínem Rezkem tak korespondence dalších adresátů, která se rovněž týká vydávání Archivu českého, i když to není jediný obsah souboru dopisů příslušných osob.

 

MÚA AV ČR není distributorem této publikace. Knihu možno zakoupit zde: https://www.nln.cz/knihy/korespondence-josefa-kalouska-s-ceskymi-historiky-i/

Author:

Marie Ryantová (ed.)

ISBN:

978-80-7422-677-9

Number of pages:

425

Year of publication:

2019

Volume number:

19

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in