cart
0
Publications categories

Foto produktu

Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce

Vlasta Mádlová (ed.)
Availability: Not for sale

Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 9/2013

 

Obsah

 • Úvod a redakční poznámka (Vlasta Mádlová, Jan Janko)

I.

 • Jiří Pokorný: Bohumil Němec a Nadání Josefa, Marie a Zděnky Hlávkových
 • Josef Tomeš: Vědec v politice
 • Marie Štemberková: Děkan a rektor Bohumil Němec
 • Jan Janko: Od pozorování k experimentu. K počátkům vědecké dráhy Bohumila Němce v botanice
 • Luboš Nový: Bohumil Němec a dějiny přírodních věd. Člověk a myslitel

II.

 • Michal Šimůnek: Chromozómová teorie dědičnosti a počátky české genetiky
 • Pavel Kovář: Bohumil Němec a Karel Domin: výzvy pro dnešek. Poznámky z univerzitní půdy
 • Jiří Sekerák: Bohumil Němec – anticipace syntézy

III.

 • Ivan Šmíd: Moje vzpomínky na dědečka Bohumila Němce
 • Josef Koutecký: Profesor Bohumil Němec
 • Jiří Luštinec: O profesoru Bohumilu Němcovi v dopisech Jaroslava Oplta
 • Vítězslav Orel: Bohumil Němec
 • Zdeněk Opatrný: Osobní vzpomínky na profesora Bohumila Němce a dosah jeho vědecké práce
 • Bohumil Němec o našem osudu

Seznam pramenů a literatury

Jmenný rejstřík

Abstrakt

Summary

Author:

Vlasta Mádlová (ed.)

ISBN:

978-80-86729-89-3

Number of pages:

91

Year of publication:

2013

Log in