cart
0
Publications categories

Foto produktu

Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo

Jan Bílek – Luboš Velek (eds.)
443 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 443 CZK
Regular price: 590 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Moderní dějiny. Supplementum 2 (2009)

Publikace „Karel Kramář (1860–1937): život a dílo“ obsahuje na padesát příspěvků, které přinášejí všestrannou reflexi Kramářovy osobnosti v širokém kontextu. Sledován je jako stranický vůdce, politik, první československý ministerský předseda či jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, object literární karikatury a rovněž jako průmyslník, finančník, stavitel nebo mecenáš a manžel. Kniha poskytuje vcelku komplexní analýzu, interpretaci a zhodnocení života a díla Karla Kramáře. Díky všem zúčastněným přispěvatelům se podařilo zkompletovat historické poznání mnohostrannosti Kramářova odkazu, odhalit dosud nezpracované nebo málo známé oblasti tématu a rovněž korigovat v mnohém zkreslené povědomí, které o něm setrvale převládá. Texty poskytují i podněty pro prohloubení výzkumu a pro diskusi. Publikace je rovněž přínosem zájemcům o období, v němž Kramář žil, a o témata české identity, státnosti a vztahu k okolní Evropě.

 

Obsah

Úvodem (Jan Bílek – Luboš Velek)

Příspěvky

Karel Kramář dětský a studentský

 • Michal L. Jakl: JUDr. Karel Kramář a jeho rod v pramenech vysockého městského muzea
 • Jana Nová: Dětské krůčky „vůdce národa“
 • Jiří Kořalka: Zkušenosti Karla Kramáře ze studií v Berlíně

Karel Kramář národohospodářský a podnikatelský

 • Ilona Bažantová: Karel Kramář a jeho zájem o národohospodářskou a finanční vědu
 • Stanley B. Winters: První publikovaná práce Karla Kramáře: Das Papiergeld in Oesterreich (1886)
 • Martina Průková: Podnikatel Karel Kramář

Karel Kramář mladočeský

 • Luboš Velek: Karel Kramář a Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1890–1914
 • Jiří Malíř: Karel Kramář a Morava v letech 1891–1914
 • Helena Kokešová: Karel Kramář a česká lobby ve Vídni. Ke vztahu Karla Kramáře a Eduarda Alberta
 • Jan Bílek: Karel Kramář a Jindřich G. Maštálka. „Tys’ nebyl přítelem heroických rozhodnutí...“

Karel Kramář slovanský

 • Roman Holec: Karel Kramář a Slováci
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša: Karel Kramář, Jaroslav Preiss a projekt Slovanské banky
 • Teodorička Gotovska-Henze: Karel Kramář a jeho politické vazby k Bulharsku v roce 1912
 • Jelena Pavlovna Serapionova: Karel Kramář o úloze Ruska v řešení „české otázky“
 • Anastasice Kopřivová: Karel Kramář a ruská emigrace
 • Jaroslav Bouček: Karel Kramář v polemikách Jana Slavíka

Karel Kramář rakouský a německý

 • Hans Lemberg: Karel Kramář a Němci – sousedé a soupeři
 • Lothar Höbelt: „Pracně upředené nitě, které vlastní soukmenovci zpřetrhali...“ Karel Kramář a rakouská politika před první světovou válkou
 • Krasimira Marholeva: Kramářův a Masarykův předválečný federalismus v kontextu české federalistické tradice

Karel Kramář válečný a mírotvorný

 • Dagmar Hájková: „Tak zabili a rozsekali dr. Kramáře ... a utratili život prof. Masaryka“: poznámky ke vztahu T. G. Masaryka ke Karlu Kramářovi za první světové války
 • Tomáš W. Pavlíček: Politicum a martýrium v nejdelším trestním procesu první světové války. Stylizace a strategie během procesu s Karlem Kramářem
 • Jan Bílek – Vlasta Quagliatová: Výběrová edice vzájemné korespondence Emanuela Chalupného a Karla Kramáře
 • Vlasta Quagliatová: Kramářova reflexe pařížské mírové konference v osobní korespondenci s T. G. Masarykem
 • Vlasta Quagliatová: Edice zprávy K. Kramáře T. G. Masarykovi a ministerské radě o poměrech a situaci na mezinárodní mírové konferenci v Paříži z roku 1919

Karel Kramář československý

 • Daniel Kunštát: Systémovost a antisystémovost v kontextu meziválečné demokracie
 • Richard Vašek: Karel Kramář v Masarykových anonymních textech a polemikách po roce 1918
 • Jaroslava Roguľová: Karel Kramář a Slovenská národná strana v medzivojnovom období
 • René Petráš: Karel Kramář a prvorepubliková menšinová legislativa
 • Jiří Kotyk: Karel Kramář a Marmaggiho aféra roku 1925

Karel Kramář národnědemokratický

 • Ladislav Mrklas: Karel Kramář a národní demokracie – tvůrci i kritici prvorepublikové demokracie
 • Jan Rataj: Národní demokracie jako alternativa zakladatelské koncepce československé demokracie
 • Michal Pehr: K politickému programu Kramářových národních demokratů
 • Karel Řeháček: „Majitel strany.“ Kritika Kramářova vedení národní demokracie z pozůstalosti senátora Eduarda Šimka
 • Jiří Pokorný: Josef Hudec a Národní sdružení odborových organizací
 • Jakub Rákosník: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu

Karel a Naděžda Kramářovi kulturní

 • Vít Vlnas: Karel Kramář v čele Moderní galerie
 • Ondřej Slačálek: Karel Kramář jako objekt výsměchu české pokrokové inteligence
 • Miroslava Vandrovcová: Naděžda Nikolajevna – mecenáška, hostitelka, důvěrnice i múza básníkova

Karel a Naděžda Kramářovi privátní

 • Dana Stehlíková: Éra cylindrů a diamantů. K životnímu stylu manželů Kramářových
 • Michal Kolář: Karel Kramář a jeho sídla
 • Josef Tomeš: Člověk Karel Kramář. Nad vzpomínkami pamětníků

Karel Kramář reflektovaný

 • Vratislav Doubek: Karel Kramář mezi národem a politickou stranou
 • Jan Dobeš: Karel Kramář mezi nacionalismem, liberalismem a fašismem
 • Martina Lustigová: Karel Kramář – úspěšný nebo neúspěšný politik?
 • Jana Čechurová: Karel Kramář – platonický „vůdce národa“
 • Jan Galandauer: Karel Kramář – paradox politické biografie
 • Martin Kučera: Ještě Masaryk a Kramář?

Karel Kramář ve vědecké literatuře

 • Václava Horčáková: Karel Kramář. Výběrová bibliografie za léta 1990–2007

Slovo závěrem (Milan Hlavačka)

Dokumentace

 • Program
 • Tisková zpráva
 • Účastníci
 • Projev předsedy vlády České republiky Ing. Mirka Topolánka při zahájení výstavy na společenském večeru účastníků konference v CEVRO Institutu v Praze
 • Scénář výstavy Karel Kramář 1860–1937 (Libor Jůn – Miroslava Vandrovcová)
 • Fotografie

Redakční poznámka (Eva Bílková – Jan Bílek)

Author:

Jan Bílek – Luboš Velek (eds.)

ISBN:

978-80-86495-58-3 (MÚA AV ČR)
978-80-7286-157-6 (HÚ AV ČR)

Number of pages:

783

Year of publication:

2009

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Historický ústav

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #