cart
0
Publications categories

Foto produktu

Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)
374 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 374 CZK
Regular price: 499 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Sv. 3

Profesor Jaroslav Bidlo (1868–1937) a jeho žačka Milada Paulová (1891–1970) jako spoluzakladatelé české byzantologie a slavistiky patří dodnes k významným představitelům naší historické vědy. Spojovalo je nesporné nadání k vědecké práci, svědomitost a preciznost, pevná vůle, pečlivost a v neposlední řadě ctižádostivost. Oba dokázali, pokud to považovali za nutné, za své zájmy rovněž úspěšně bojovat i mimo univerzitní půdu. Rozdělovala je však občas nezvládnutá emocionalita a neústupnost, i názor na postavení vědy ve společenském a politickém životě. Díky dosud nepublikovaným dokumentům můžeme sledovat nejen osobní a profesní růst obou aktérů, ale i vývoj oborů, jejichž studiu se celý život věnovali, včetně českého univerzitního a společenského života. Editované dokumenty jsou rovněž zajímavým pramenem pro studium dějin meziválečné Jugoslávie

Author:

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

ISBN:

978-80-7422-350-1

Number of pages:

567

Year of publication:

2014

Volume / Issue:

03

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Log in