cart
0
Publications categories

Foto produktu

Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Pavel Brodský – Martina Šumová
524 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 524 CZK
Regular price: 699 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie o rukopisech – Monographia. Svazek XXVII

V muzeích na historickém území Čech je uloženo asi 170 iluminovaných rukopisů a zlomků, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky; z tohoto důvodu je badatelský zájem o ně velmi nevyvážený. Katalog iluminovaných rukopisů v českých muzeích, vytvořený na základě nového výzkumu a v souladu s požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybavený rozsáhlou obrazovou přílohou, proto poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené středověké a raně novověké rukopisy příslušných institucí. Publikace tak umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a jako spolehlivá pomůcka se může stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík.

ISBN:

978-80-88304-90-6

Author:

Pavel Brodský – Martina Šumová

Year of publication:

2023

Number of pages:

496

Volume / Issue:

27

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in