cart
0
Publications categories

Foto produktu

Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století

Pavel Fabini (ed.)
210 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 210 CZK
Regular price: 280 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie z moderních českých dějin. Sv. 2

Kolektivní monografie Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století přibližuje životní osudy jedné z významných postav české historické vědy období La Belle Époque. Tematicky členěné kapitoly sledují jak profesionální úspěchy Josefa Kalouska, tak jeho politické aktivity, ale stranou zájmu nezůstává ani rovina jeho rodinných a interpersonálních vztahů. Publikace tak čtenáře seznamuje s novinářskou dráhou Josefa Kalouska, s jeho aktivitou na poli historie a kultury, a přináší i zajímavé poznatky o každodenním životě v nejvyšších patrech české národní politiky, kde se Kalousek pohyboval od svých studijních let. Přínosem publikace jsou také nové interpretace Kalouskova významu v jednotlivých sledovaných oblastech zasazených do širšího dobového kontextu.

 

Obsah

  • Úvod
  • Josef Kalousek mezi seberealizací a oddaností Františku Palackému a Františku Ladislavu Riegrovi (Jiří Štaif)
  • Staročeský deník Národ (1863–1866) a jeho redaktor Josef Kalousek (Luboš Velek)
  • Josef Kalousek a česká Vídeň na přelomu let 1864 a 1865 (Viktor Velek)
  • Svět politiky a poslanecký mandát Josefa Kalouska (Pavel Fabini)
  • Josef Kalousek a Balkán na přelomu 19. a 20. století (Marcel Černý)
  • Josef Kalousek a česká historická věda (Bohumil Jiroušek)
  • Josef Kalousek jako redaktor Archivu českého (Marie Ryantová)
  • Kalouskova studie o předhusitském kalichu v kontextu dějin a apologie českých pravoslavných (Zdeněk R. Nešpor)
  • Josef Kalousek a revue Osvěta (Jitka Rauchová)
Author:

Pavel Fabini (ed.)

ISBN:

978-80-87782-63-7

Number of pages:

239

Year of publication:

2016

Volume / Issue:

02

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in