cart
0
Publications categories

Foto produktu

Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.)
215 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 215 CZK
Regular price: 286 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Obsah

 • Předmluva

I. Identity ve střední a jihovýchodní Evropě

Sofie, 8. 5. 2006

 • Антоанета Балчева: Скритите диалози между Изтока и Запада. Европейски реминисценции и самоидентификации
 • Надя Данова: „Сюртук без ръкави“ или „ероеретичеството“ на Иван Добровски
 • Лилия Кирова: За няакои феномени в средно и югоизточноевропейско духовно пространство. История, култура и предизвикателствата на сходствата
 • Румяна Йоргова Комсалова: Етнорелигиозни общности на съвременната българска нация
 • Анета Михайлова: Румънските интелектуалци и проблемът за националната идентичност в междувоенния период
 • Людмила Миндова: Средна Европа. Анатомия на носталгията
 • Ирина Огнянова: Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава (1941–1945)
 • Jan Rychlík: Formation of Modern Nations and National Identity
 • Марижна Стамова: Ролята на Призренската лига за формирането и развитието на албанската идентичност на Балканите

II. Vznik a formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Praha, 12. – 13. 5. 2008

 • Antoaneta Balcheva: Utopias in Search of National Identity
 • Агоп Гарабедян: Контрапродуктивният национализъм при формирането на политическа нация: случаят с Кипър
 • Румяна Комсалова: Религиозният фактор във формирането на българската нация през XVIII–XIX век
 • Miroslav Kouba: Charakteristiky národotvorného procesu Makedonců a Rusínů ve světle jazykové situace
 • Красимира Мархолева: Чешкият и полският романтичен национализъм: сходства и различия
 • Jan Rychlík: The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks
 • Марияна Стамова: „Велика Албания“ – мит или опит за реализация (1878–1978)
Author:

Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.)

ISBN:

978-80-86495-63-7

Number of pages:

283

Year of publication:

2010

Publisher:

Sofie : Ústav pro balkanistiku Bulharské akademie věd
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.)

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #