cart
0
Publications categories

  • Publikace a e-shop
  • Books
  • Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)
Foto produktu

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička
374 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 374 CZK
Regular price: 499 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XXIII.

Militaria, duely a ozbrojené konflikty neodmyslitelně patří k ikonickým prvkům představ o vývoji středověké Evropy. Prolnutí vzkvétajících (sou)bojových nauk a rozvoje knižní kultury v pozdním středověku dalo vzniknout specifickému žánru literatury – soubojovým příručkám, v německém prostředí zvaným Fechtbücher. Tyto prameny poskytují současným badatelům a zájemcům z řad veřejnosti strhující dobová svědectví o praktických i teoretických aspektech dané problematiky.
Předkládaná publikace je prvním českojazyčným vědeckým zpřístupněním tohoto druhu rukopisu a zároveň i pokusem o jeho zasazení do dobového kulturního kontextu. Takzvaný kodex Wallerstein, známý rovněž jako von Baumans Fechtbuch, představuje unikátní německou (bavorskou) duelovou příručku ze sedmdesátých let 15. století. Jedná se o nejstarší úspěšný pokus o sestavení kompilátu, který popisuje nauku o neozbrojeném zápasu a o boji různými zbraněmi pomocí ilustrací a zároveň i relativně rozsáhlého komentáře.


Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., je vědeckým pracovníkem kodikologického oddělení Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, zejména transformaci církevních struktur a každodennost v období husitské revoluce, a dále také na pragmatickou rukopisnou produkci 15. století, kam patří právě i soubojové příručky. Praktický vhled do zkoumané problematiky získal mnohaletým studiem asijských i evropských úpolových stylů (zejm. škola Digladior).

Author:

Ondřej Vodička

ISBN:

978-80-88304-44-9

Number of pages:

301

Year of publication:

2020

Volume / Issue:

23

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in