cart
0
Publications categories

  • Publikace a e-shop
  • Books
  • Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948
Foto produktu

Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948

Antonín Kostlán
Availability: Not for sale

Práce z dějin České akademie věd. Studia historiae Academiae scientiarum Bohemicae

Úvodní studie od editora svazku je podstatným příspěvkem k edici dokumentů sjezdu, jak se zachovaly v Archivu Akademie věd, zabírá také polovinu publikace (s. 7–162). Poslední předúnorové setkání československých historiků dokumentuje situaci v obci dějepisectví. Zveřejněny mj. příspěvky Karla Stloukala, Otakara Odložilíka, Jana Slavíka, Františka Kutnara a Zdeňka Kalisty. Doplněny jsou i základní informace o postavách vystupujících na sjezdu a jmenný rejstřík.

Author:

Antonín Kostlán

Number of pages:

313

Year of publication:

1993

Publisher:

Praha : Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #