cart
0
Publications categories

Foto produktu

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala II. díl (1936-1939 [1945])

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)
270 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 270 CZK
Regular price: 360 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Druhý díl edice vzájemné korespondence mezi historičkou Miladou Paulovou a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem zachycuje období let 1936–1939. Tento celek byl editory doplněn o pět dokumentů přibližujících osudy P. Šámala a členů jeho rodiny v době druhé světové války v letech 1940 až 1945. Obdobně jako v případě prvního dílu edice (1921–1935) představují zpřístupněné dokumenty historicky významný a zajímavý pramen, v němž se zřetelně odráží především osobní život obou aktérů, i když opomenuta ani tentokrát není problematika vývoje československé historické vědy a kultury v daném období. Zajímavé jsou rovněž postřehy a názory vyslovované M. Paulovou a P. Šámalem v souvislosti s událostmi domácího a zahraničního politického života. V tomto kontextu je třeba upozornit zejména na písemnosti věnující se pobytu jugoslávského exilového politika Svetozara Pribićeviće v Československu v roce 1936, úmrtí prezidenta T. G. Masaryka o rok později, či vyhrocující se vnitropolitické i zahraničněpolitické situaci, v níž se mladá republika ocitla v roce 1938.

Srov. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921–1935)

Author:

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

ISBN:

978-80-86495-93-4

Number of pages:

390

Year of publication:

2012

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in