cart
0
Publications categories

Foto produktu

Deníky Josefa Kalouska I.

Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)
359 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 359 CZK
Regular price: 479 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 21

První díl edice deníků českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838-1915) přínáší zápisky z let 1856 až 1866. Kalousek v nich přibližuje léta svých studií na české reálce v Praze, na pražské polytechnice a především na filozofické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity.Hledání uplatnění nadaného, leč chudého mladíka z východočeského Vamberka se zde prolíná jak s dobovým vlasteneckým zápalem, tak s představami o optimálním zajištění své další hmotné existence.Tyto představy tehdy silně spojoval s výhodnou "sňatkovou strategií", kdy mu byl příkladem František Palacký. S ním se Kalousek počátkem 60. let osobně seznámil a agilní mladík se zájmem o české dějiny "Otce národa" zaujal. Rozpor mezi vlasteneckými ideály a neutěšenou životní realitou J. Kalousek zprvu řešil vstupem do vládních služeb - stal se redaktorem poloúředních Pražských novin. Odtud však vedla rychle cesta do Riegrova a Palackého deníku Národ, který vycházel v letech 1863 až 1866. Kalouskovy deníkové záznamy v tomto kontextu nabízejí zajímavé pohledy do fungování novinových redakcí na počátku obnovené ústavní éry v habsburské monarchii. Mimořádně zajímavou, rozsáhlou pasáž pak představuje Kalouskova mnohatýdenní cesta po rakouské Haliči a Bukovině, kterou podnikl v létě 1863 na pozadí krvavého povstání Poláků v tzv. Kongresovce proti Rusům.V českém prostředí se v této době jedná o unikátní svědectví o životě a poměrech ve východních provinciích habsburské říše. Navazující druhý díl deníků vyšel již v roce 2016 a oba svazky deníku doplňuje i paralelní vydání Kalouskovy vědecké korespondence (2019) v téže ediční řadě Nakladatelství Lidové noviny a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Author:

Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)

ISBN:

978-80-7422-700-4

Number of pages:

472

Year of publication:

2020

Volume / Issue:

21

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in