cart
0
Publications categories

Foto produktu

Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)
202 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 202 CZK
Regular price: 269 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Sv. 4

Josef Charvát (6. 8. 1897–31. 1. 1984), zakladatel české endokrinologie, působil od roku 1923 na II. interní klinice, v roce 1945 založil III. interní kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedl ji až do roku 1970. Dochované Charvátovy deníky z dramatického roku 1945 jsou jedinečným historickým pramenem.

Josef Charvát si v tomto roce vedl pečlivé každodenní záznamy, které zachycují jeho osobní zážitky, ale také reflektují stěžejní dobové dění (v oblasti politiky, vědy, kultury, hospodářství) a poskytují řadu zajímavých údajů o utváření československého zdravotnického systému. Byl očitým svědkem bombardování Prahy na jaře 1945, podílel se na obnově výuky medicíny po znovuotevření českých vysokých škol a na formování našeho poválečného zdravotnictví včetně jeho personálního zajištění.

https://www.nln.cz/knihy/denik-profesora-josefa-charvata-z-roku-1945/

Author:

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)

ISBN:

978-80-7422-284-9

Number of pages:

239

Year of publication:

2014

Volume / Issue:

04

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #