cart
0
Publications categories

Foto produktu

Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Martin Franc – Zdeněk Havlas – Jiří Šoukal
Availability: Not for sale

Kniha se zabývá dějinami jednoho z nejvýznamnějších ústavů AV ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR od jeho počátků ještě před vznikem ČSAV až do současnosti. První část tvoří dějiny samotného ústavu, druhá pak obsahuje životopisné medailónky významných představitelů nejstarší generace vědeckých pracovníků ústavu a všech ředitelů pracoviště od počátku do současnosti. Zároveň je zde načrtnut kolektivní portrét zakladatelské generace ústavu.

Author:

Martin Franc – Zdeněk Havlas – Jiří Šoukal

Number of pages:

291

Year of publication:

2013

ISBN:

978-80-87782-12-5 (MÚA)
978-80-86241-49-4 (ÚOCHB)

Publisher:

Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #