cart
0
Publications categories

Foto produktu

Dějiny – Teorie – Kritika, 2007/1

38 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 38 CZK
Regular price: 50 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Obsah

1. Studie a eseje

 • Michal Kopeček: Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu
 • Rafał Stobiecki: Historici a historická politika
 • Jiří Hanuš: Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru

2. Diskuse a rozepře

 • Maciej Górny: Několik úvah o české historiografii po roce 1989
 • Diskuse o knize Miloše Havelky Spor o smysl českých dějin, díl 2: 1938–1989
  • Jan Horský: „Smysl dějin“ – „národ“ – a priori. Možná past diskurzivních a myšlenkových stereotypů?
  • Martin C. Putna: Poznámky na úplný okraj druhého dílu Sporu o smysl českých dějin
  • Miloš Havelka: Přátelská odpověď přátelským recenzentům i kritikům

3. Recenze a reflexe

ISSN:

1214-7249

Number of pages:

176

Year of publication:

2007

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #