cart
0
Publications categories

Foto produktu

Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938

Ota Konrád
Availability: Not for sale

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interpretace dobových textů historiků, germanistů a slavistů působících na univerzitě zkoumá autor dějiny těchto oborů v kontextu vědeckého, politického a kulturního vývoje českých zemí v první polovině dvacátého století i v rámci vývoje této vrcholné vědecké a kulturní instituce Němců v českých zemích. Kniha se tedy hlásí k široce pojatým dějinám vědy, které si všímají nejenom institucionální a personální stránky vývoje jednotlivých oborů, ale i jejich tematických a metodologických proměn v širších historických souvislostech.
Autor dospívá k závěru, že již od poloviny třicátých let nabýval na univerzitě na významu nacionalistický a nedemokratický model vědy a jejích širších společenských úkolů, zatímco slavistika, která byla zaměřena na česko-německou spolupráci a reprezentovala spíše otevřené pojetí sudetoněmectví, se dostávala do stále větší defenzivy.

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=6723

Author:

Ota Konrád

ISBN:

978-80-246-1949-1

Number of pages:

362

Year of publication:

2011

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #