cart
0
Publications categories

Foto produktu

České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci

Marie L. Neudorflová
Availability: Not for sale

Autorka na základě důkladného studia materiálu nejen u nás, ale i v USA, podrobně popisuje práci osvícených českých žen v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti. Tuto činnost vidí z méně obvyklých úhlů a zároveň v daleko větší šíři pohledu, než se historii ženské otázky u nás zatím dostávalo. Neulehčuje si svoji úlohu tím, že by knihu uspořádala do medailonů význačných představitelek ženského a emancipačního hnutí,ale zařazuje životopisy těchto žen do širokého proudu výkladu celé složité situace kulturního, politického a sociálního života v českých zemích do r. 1914. Čtenář zde najde mnoho jmen, o jejichž existenci měl jen mlhavé nebo vůbec žádné tušení, a to s poučením velice nenásilným a zajímavým. Doba 2. poloviny 19. století vynikne úplně jinak, než jak jsme většinou zvyklí, a přirozené zdůraznění úlohy žen pro kultivovanost budoucího národa v Československé republice vyplývá z textu s překvapující samozřejmostí. Autorka – podle vlastních slov – psala knihu s vědomím, že Češi dodnes nemají kontakt s vlastní historií a často podléhají revizionistickým interpretacím českých dějin přicházejícím hlavně ze zahraničí. Tato kniha dokazuje pravý opak. Doplněno autorčinou předmluvou, obsáhlými doplňujícími poznámkami k jednotlivým kapitolám, velkou bibliografií a dokonale zpracovaným rejstříkem jmen osob v textu knihy.

Author:

Marie L. Neudorflová

ISBN:

80-902622-2-8

Number of pages:

446

Year of publication:

1999

Log in