cart
0
Publications categories

Foto produktu

Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914

Zdeněk Nebřenský – Tomáš Gecko – Svatopluk Herc
299 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 299 CZK
Regular price: 399 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Kniha se zabývá vztahem habsburské monarchie k sociální politice průmyslových podnikatelů. Zkoumá zájem státních úřadů o tzv. blahodárná zařízení, která vznikala v industrializujících se městech. Blahodárná zařízení poskytovala zabezpečení lidem, kteří opustili svůj domov a vydali se hledat nové uplatnění. V podnikových domech a ubytovnách nalezli přístřeší. V továrních školách si doplnili vzdělání a získali znalosti potřebné pro práci v tovární výrobě. Pokud onemocněli nebo přišli k nezaviněnému úrazu, obdrželi skromnou podporu od závodní nemocenské pokladny, jejich potomci pak azyl v sirotčinci. Kromě úlevy od bolesti těla se jim dostalo duchovní útěchy v kostelích, modlitebnách a synagogách. S nástupem konzervativní vlády na konci sedmdesátých let 19. století se zvýšil počet sociálněpolitických opatření. Úřady kladly důraz na výstavbu a provoz blahodárných zařízení. Rozvíjely „novou pedagogiku sociální existence“. Pokoušely se vtisknout posttradiční společnosti pevný řád. Domy, školy, sirotčince a svatostánky získaly promyšlenou dispozici a přehledně členily městský prostor. Rozdělovaly pracovníky podle pohlaví, rodinného stavu a profese. Registrovaly jedince, normalizovaly jejich chování a usměrňovaly každodenní život.

Author:

Zdeněk Nebřenský – Tomáš Gecko – Svatopluk Herc

Number of pages:

351

ISBN:

978-80-7422-866-7 (NLN)
978-80-88304-79-1 (MÚA)

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Year of publication:

2022

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #