cart
0
Publications categories

Foto produktu

Biografický slovník archivářů českých zemí

Jaroslav Hoffmannová – Jana Pražáková
Availability: Not for sale

Obsáhlý biografický slovník zahrnuje podrobné biogramy na 2 300 archivářů od dob Karla IV., jenž ustanovil vůbec prvního státního archiváře, po současnost. Práce je doplněna úvodní přehlednou studií o vývoji státních, stavovských a zemských i oborových archivů v českých zemích (včetně německé a anglické jazykové mutace) a adresářem současných archivů v České republice.

Libri: http://bit.ly/6jBGqi

Author:

Jaroslav Hoffmannová – Jana Pražáková

ISBN:

80-7277-023-3

Number of pages:

830

Year of publication:

2000

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #