2020

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

2019

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2018

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2017

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

2016

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

2015

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2013

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva pro Akademii věd ČR

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2012

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva pro Akademii věd ČR

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2011

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva pro Akademii věd ČR

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2010

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva pro Akademii věd ČR

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2009

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výroční zpráva pro Akademii věd ČR

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2007

Výroční zpráva podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

2004

Výroční zpráva podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě