Spisová služba – školení

Termíny školení v oblasti spisové služby (základní a specializované) v roce 2023

Masarykův ústav a Archiv AV ČR vypisuje termíny školení vztahujících se k problematice spisové služby na pracovištích Akademie věd ČR.

Praha: 25. ledna, 1. února, 15. února, 1. března, 15. března, 29. března, 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 14. června, 28. června.

 

 a) Základní školení spisové služby

25. ledna, 26. dubna, 10. května, 24. května

 

b) Elektronické skartační řízení

1. března, 15. března, 29. března, 12. dubna

 

c) „Jak správně napsat spisový řád pracoviště AV ČR?“

1. února, 15. února, 14. června

 

d) Spisová služba a archivnictví v kontextu elektronizace veřejné správy

28. června.

 

e) Atestace elektronických systémů spisové služby a plánované změny legislativy v oblasti spisové služby

Termíny budou stanoveny ihned po přijetí nové legislativy a zveřejnění podmínek procesu atestací (předpokládaný termín leden-únor 2023)

 

Doba: 10:00 – 15:00

Kapacita (prezenčně): 15 osob

Kapacita (on-line ): 20 osob

 

Školení jsou určena pro:

a) pracovníky/pracovnice zodpovědné za vedení spisové služby na pracovišti (sekretářky, pracovnice podatelny a spisovny)

b) pracovníky/pracovnice, kteří pracují nebo budou pracovat s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi, nebo agendovými informačními systémy,

c) pro vedoucí a pracovníky THS,

d) vědecké tajemníky,

e) pracovníky spravující projektovou a grantovou dokumentaci,

e) vedoucí a ostatní zájemce.

 

Účastníci školení budou v úvodní části školení seznámeni s problematikou správného vedení spisové služby a řádné péče o úřední a vědecké dokumenty od počátku jejich vzniku až po skartační řízení v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Důraz bude kladen na správné zacházení s elektronickými dokumenty, ověřování jejich autorizačních prvků, ukládání a předkládání dokumentů do skartačního řízení. Pozornost bude věnována problematice elektronického skartačního řízení.

Školení budou školení vedena hybridním způsobem (prezenčně i on-line) – aplikace Teams.

 

Přihlášky posílejte na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Školení – spisová služba

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte PhDr. Danielu Brádlerovou, Ph.D.: bradlerova@mua.cas.cz