Spisová služba – školení

Termíny školení v oblasti spisové služby

Praha

 • 24. srpna 2021
 • 26. srpna 2021
 • 31. srpna 2021
 • 8. září 2021
 • 14. září 2021
 • 5. října 2021
 • 12. října 2021
 • 19. října 2021
 • 2. listopadu 2021
 • 9. listopadu 2021
 • 30. listopadu 2021

Doba: 10:00 – 15:00

Kapacita (prezenčně): 10 osob

 

Školení jsou určena pro:

 • pracovníky zodpovědné za vedení spisové služby na pracovišti (sekretářky, pracovníky podatelen a spisoven),
 • pracovníky, kteří pracují nebo budou pracovat s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi, nebo agendovými informačními systémy,
 • pro vedoucí a pracovníky technicko-hospodářských správ,
 • vědecké tajemníky,
 • pracovníky spravující projektovou a grantovou dokumentaci,
 • vedoucí a ostatní zájemce.

 

Účastníci školení budou seznámeni s problematikou správného vedení spisové služby a řádné péče o úřední a vědecké dokumenty od počátku jejich vzniku až po skartační řízení v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Důraz bude kladen na správné zacházení s elektronickými dokumenty, ověřování jejich autorizačních prvků, ukládání a předkládání do skartačního řízení. Tématem školení bude i řádná správa vědeckých dat a dokumentů.

 

Vzhledem k pokračující pandemické situaci budou školení vedena primárně hybridním způsobem (prezenčně i on-line). V případě, že dojde ke zpřísnění pandemických opatření, budou školení nadále probíhat on-line formou (aplikace Teams nebo Zoom).

 

Přihlášky posílejte na adresu sekretariat@mua.cas.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte PhDr. Danielu Brádlerovou, Ph.D.: bradlerova@mua.cas.cz