Práce z dějin Akademie věd

Recenzovaný odborný časopis (vychází od roku 2009) volně navazuje na Archivní zprávy ČSAV (1970–1985), Práce z dějin Československé akademie věd, řada A (1986–1992), Práce z dějin Akademie věd, řada A (1997–1999), Práce z Archivu Akademie věd, řada A (2002–2007).

Zkratka časopisu: PDAV

Časopis je zaměřen na dějiny vědeckých institucí, přináší texty o životě a díle předních vědců a reflektuje sociální dějiny vědy. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy a profesionalizaci vědy, koncepcím vědní politiky, vztahům a komunikaci mezi vědci i v síti vědeckých institucí, a to i v širším mezinárodním kontextu.

 

Od roku 2015 je časopis evidován v databázi ERIH PLUS.

Plné texty všech ročníků časopisu Práce z dějin Akademie věd jsou na webu MÚA zpřístupňovány po uplynutí jednoleté lhůty.

 

Pravidelné rubriky: Studie, Edice, Archivní fondy, Kronika, Recenze a zprávy.

Periodicita: dvakrát ročně, vychází od r. 2009.

Kontakt na redakci: junovamackova@mua.cas.cz

Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8.

Evidenční číslo MK ČR: E 18928. ISSN 1803-9448.

Vydaná čísla

2019/1

Práce z dějin Akademie věd, 2019/1

Autoři příspěvků: Marie Bahenská, Daniela Brádlerová, Martin Franc, Tomáš Gecko, Jakub Hajíček, Helena Kokešová, Vlasta Mádlová, Zdeněk R. Nešpor, Lukáš M. Vytlačil, Hana Vlhová-Wörner

2018/2

Práce z dějin Akademie věd, 2018/2

Autoři příspěvků: Barbora Buzássyová, Kamila Mádrová, Adéla Jůnová Macková

2018/1

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

Autoři příspěvků: Doubravka Olšáková, Miroslav Kunštát, Milada Homolková, Andrea Svobodová, Hana Navrátilová, Petra Tomsová, Jindřich Schwippel

2017/2

Práce z dějin Akademie věd, 2017/2

Autoři příspěvků: Marie Bahenská, Věra Dvořáčková, Marek Ďurčanský, Martin Franc, Hana Kábová, Petr Kubík, Miroslava Květová, Karel Řeháček, Jiří Šoukal, Lukáš M. Vytlačil

2017/1

Práce z dějin Akademie věd, 2017/1

Autoři příspěvků: Hana Navrátilová, Jana Gubášová Baherníková, Emilie Těšínská, Miroslava Květová, Martin Franc

2016/2

Práce z dějin Akademie věd, 2016/2

Autoři příspěvků: Věra Dvořáčková, Milena Josefovičová, Piotr Biliński, Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský

2016/1

Práce z dějin Akademie věd, 2016/1

Autoři příspěvků: Emílie Těšínská, Bohumil Jiroušek, Tomáš W. Pavlíček, Petra Tomsová, Adéla Jůnová Macková, Hana Navrátilová

2015/2

Práce z dějin Akademie věd, 2015/2

Autoři příspěvků: Adéla Jůnová Macková, Jiří Šoukal, Magdalena Najbar-Agičić, Helena Kokešová, Miroslava Květová, Petra Tomsová, Hana Kábová

2015/1

Práce z dějin Akademie věd, 2015/1

Autoři příspěvků: Helena Kokešová, Magdaléna Pokorná, Kristina Uhlíková, Věra Dvořáčková, Hana Kábová, Adéla Jůnová Macková, Hana Navrátilová, Marie Bahenská

2014/2

Práce z dějin Akademie věd, 2014/2

Autoři příspěvků: Miroslav Kunštát, Štěpánka Borýsková, Vlasta Mádlová, Tomáš W. Pavlíček, Jan Hálek, Jan Mervart, Helena Kokešová, Ivan Šťovíček, Hana Klínková, Hana Barvíková, Nataša Kmochová, Vlasta Mádlová

2014/1

Práce z dějin Akademie věd, 2014/1

Autoři příspěvků: Dirk Dalberg, Jaroslava Hoffmannová, Věra Dvořáčková, Libor Bernát, Marie Bahenská, Miroslava Květová

2013/2

Práce z dějin Akademie věd, 2013/2

Autoři příspěvků: Ivana Ebelová, Michal Kosák, Jiří Flaišman, Robert Adam, Marie Havránková, Renata Ferklová, Hana Kábová, Helena Kokešová

2013/1

Práce z dějin Akademie věd, 2013/1

Autoři příspěvků: Martina Šumová, Kristina Uhlíková, Věra Dvořáčková, Hana Kábová, Jindřich Schwippel, Helena Kokešová

2012/2

Práce z dějin Akademie věd, 2012/2

Autoři příspěvků: Martin Franc, Miroslav Kunštát, Helena Kokešová, Miroslav Šmidák, Jan Hálek, Jan Bílek, Erik Maršoun

2012/1

Práce z dějin Akademie věd, 2012/1

Autoři příspěvků: Martin Franc, Miroslav Šmidák, Ewa Dziurzyńska, Lenka Procházková, Jan Bílek

2011/2

Práce z dějin Akademie věd, 2011/2

Autoři příspěvků: Petr Svobodný, Soňa Štrbáňová, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Vlasta Mádlová, Jan Janko, Jiří Jindra, Marie Bahenská, Jaroslava Hoffmannová, Hana Barvíková
 

2011/1

Práce z dějin Akademie věd, 2011/1

Autoři příspěvků: Jaroslava Hoffmanová, Věra Dvořáčková, Jindřich Schwippel, Jan Boháček, Nataša Kmochová, Jan Bílek, Martin Franc

2010/2

Práce z dějin Akademie věd, 2010/2

Autoři příspěvků: Pavel Urbášek, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Ludmila Hlaváčková, Hana Mášová, Daniela Brádlerová

2010/1

Práce z dějin Akademie věd, 2010/1

Autoři příspěvků: Bohumil Jiroušek, Karol Bílek, Hana Kábová, Jiří Špét, Zdeněk Pousta, Milena Josefovičová

2009/2

Práce z dějin Akademie věd, 2009/2

Autoři příspěvků: Martin Franc, Marie Bahenská, Jan Janko, Mikuláš Čtvrtník, Jan Hálek, Vlasta Mádlová

2009/1

Práce z dějin Akademie věd, 2009/1

Autoři příspěvků: Miroslav Kunštát, Jakub Hajíček, Milan Ducháček, Vlasta Mádlová, Marie Bahenská

Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám

Práce z dějin Akademie věd. Supplementum 1