Objednávky z Knihovny MÚA

Pro externí uživatele jsou vyžádané svazky všech dílčích knihoven přístupné pouze prezenčně, v otevírací době badatelny MÚA.

Objednávka pro externího uživatele

 

Pro interní uživatele (pracovníky MÚA) je knihovna MSÚ prozatím otevřena v omezeném režimu: každé pondělí v době 10:00 – 15:00.

Z knihovny MSÚ si mohou interní pracovníci vypůjčit knihy absenčně do kanceláří MÚA max. na dobu 3 měsíců.

Průběžně katalogizované svazky z Knihovny T. G. Masaryka jsou pracovníkům MÚA půjčovány pouze k prezenčnímu studiu do konferenční místnosti (č. B -110)

Objednávka pro interního uživatele (zaměstnance MÚA)

 

Objednávka MVS (meziknihovní výpůjční služby) pro zaměstnance MÚA.

 

Přístupy do katalogů dílčích knihoven (MSÚ, KTGM, Archiv) a pro společné vyhledávání ve všech dílčích knihovnách najdete na našich webových stránkách.