stofanik

PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.

  • +420 286 010 563
B 115

Curriculum Vitae

Vzdělání

2017: rigorózní zkouška

2011–2016: doktorské studium, FF UK Praha a Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2006–2011: Mgr., Historie-Etnologie, FF UK Praha

Badatelské zaměření

Komparativní sociální a kulturní dějiny Evropy 19. a 20. století; církevní dějiny a otázky religiozity.

Výzkumné projekty od r. 2010

Člen doktorské školy The International Max Planck Research School for the Anthropology, Archaeology and History of Eurasia 2012-2015, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle.

Zahraniční pobyty a stáže od r. 2010 (delší než 1 měsíc)

2/2014 – 4/2014: Associate fellow, Centre Interdisciplinaire d'Étude des Religions et de la Laïcité, ULB Brussels, Belgie.

10/2013 – 12/2013: Associate fellow, Historický ústav SAV, Bratislava, Slovensko.

03/2013: studijní pobyt, Bibliothèque nationale de France, Paris, Francie.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od r. 2010

Monografie

Štofaník, Jakub, Medzi krížom a kladivom: recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7308-719-7.

Studie v recenzovaných časopisech

Štofaník, Jakub. Sociálny katolicizmus a sekularizácia, Forum Historiae, 1/2015, Bratislava, s. 77-91. ISSN 1337-6861.

Štofaník, Jakub, JOC sociálne hnutie katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia, Církevní dějiny, 11, 2013, Brno, s. 4-24. ISSN: 1803-0068