malinska@mua.cas.cz

PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

 • +420 286 010 551
B 112

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2000–2007: Ph.D., FF UK, Praha
1983: PhDr., FF UK, Praha
1978–1982: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

České dějiny 19. a začátku 20. století; dějiny českého a německého ženského hnutí; česko-německé vztahy.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovnice projektu Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010–2014

Pedagogická činnost od roku 2010:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Ústav českých dějin: do 2013.

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Malínská, Jana. "My byly, jsme a budeme!" České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 250 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 48). ISBN 978-80-7422-219-1.
 • Malínská, Jana. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2012. 326 s. (Spisy TGM : 38). ISBN 978-80-86142-43-2.
 • Malínská, Jana. T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2011. 571 s. (Spisy TGM : 28). ISBN 978-80-86142-37-1.

Redakce kolektivních monografií

 • Bahenská, Marie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Kostrbová, Lucie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 299 s.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Malínská, Jana. České politické strany a jejich (ne)ochota podílet se na řešení ženské otázky (1860–1914). Studia historica Nitriensia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 23-48. ISSN 1338-7219.

Studie v kolektivních monografiích

 • Malínská, Jana. Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 118–145. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Malínská, Jana. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 144-167. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Malínská, Jana. Peripetie českého ženského hnutí 1860-1914. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 159-191. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Malínská, Jana. Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí. In Kostrbová, L.; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 153-168. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Malínská, Jana. Die tschechische Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie). In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 479-505. ISBN 978-80-7286-163-7.