kvetova@mua.cas.cz

Mgr. Miroslava Květová

 • +420 286 010 135
A 206

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2014–dosud: Ph.D., FF JU, České Budějovice
 • 2011–2014: Mgr., FF JU, České Budějovice
 • 2007–2011: Bc., FF JU, České Budějovice

Badatelské zaměření

 • narativní prameny měst raného novověku
 • regionální historie
 • pořádání a inventarizace osobních fondů
 • ediční činnost

Výzkumné projekty

Spoluřešitelka: Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech (Praha, Litoměřice, České Budějovice), GA ČR, 2016–2018.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010

Studie v recenzovaných časopisech

 • Květová, Miroslava. Fond Josefa Adolfa Bulovy v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 1, s. 129–132. ISSN 1803-9448.
 • Květová, Miroslava. Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku. Kuděj. 2014, roč. 15, č. 2, s. 5–31. ISSN 1211-8109.
 • Květová, Miroslava. Výstava Hřebeny hor rozděleni i spojeni. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 1, s. 143–144. ISSN 1803-9448.
 • Květová, Miroslava. Fond Arne Laurina v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2015, roč. 7, č. 2, s. 253–262. ISSN 1803-9448.
 • Květová, Miroslava. Seminář Dvojí výročí Herberta Masaryka (1880–1915). Práce z dějin Akademie věd. 2015, roč. 7, č. 2, s. 275–276. ISSN 1803-9448.
 • Květová, Miroslava. Dílčí fond Maffie – Edvard Beneš v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2016, roč. 8, č. 2, s. 291–296. ISSN 1803-9448.
 • Květová, Miroslava. Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera – analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století. Jihočeský sborník historický. 2016, roč. 85, s. 403–433. ISSN 0323-004X.
 • Květová, Miroslava. Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století. Studie o rukopisech. 2017, roč. XLVII, s. 93–123. ISSN 0585-5691.
 • Květová, Miroslava. Obraz hilsneriády ve vzájemné korespondenci T. G. Masaryka a Josefa Adolfa Bulovy. Práce z dějin Akademie věd. 2017, roč. 9, č. 1, s. 51–84. ISSN 1803-9448.

Kapitoly v odborných knihách

 • Mádlová, Vlasta; Tomeš, Josef; Pavlíček, Tomáš W.; Boháček, Jan; Franc, Martin; Květová, Miroslava; Fabini, Pavel; Hálek, Jan; Bahenská, Marie; Brádlerová, Daniela; Jůnová Macková, Adéla; Klečacký, Martin; Josefovičová, Milena; Kábová, Hana; Kokešová, Helena; Dvořáčková, Věra. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2532-6.