kokesova@mua.cas.cz

PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.

  • +420 286 010 117
A 204

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004–2012 Ph.D.: FF UK, Praha
1989 PhDr.: FF UK, Praha
1984–1987 promovaný historik: FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

české kulturní a politické dějiny 19. a počátku 20. století; ediční teorie a praxe; edice korespondence a pamětí; archivní činnost

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitelka projektu Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání, GA ČR, 2013–2016

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Od roku 2012 členka České archivní společnosti

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Bílek, Jan ; Kokešová, Helena ; Quagliatová, Vlasta. Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 148 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-86495-69-9.
  • Bílek, Jan ; Kokešová, Helena ; Quagliatová, Vlasta ; Ryantová, Marie ; Kučera, Martin. Korespondence T. G. Masaryk - Josef Kaizl. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 340 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-86495-82-8.

Studie v  recenzovaných časopisech

  • Kokešová, Helena. Vztahy Gustava Eima a Tomáše G. Masaryka. Český časopis historický. 2012, roč. 110, č. 1, s. 99-130. ISSN 0862-6111.
  • Kokešová, Helena. Chirurg o chirurgovi. Arnold Jirásek a jeho práce o Eduardu Albertovi. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 163-186. ISSN 1803-9448.
  • Kokešová, Helena. Fond Jaromíra Smutného v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1803-9448.
  • Kokešová, Helena. Jindřiška Wurmová. Nový přírůstek do fondů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 2, s. 237-242. ISSN 1803-9448.

Studie v kolektivních monografiích

  • Kokešová, Helena. Das Mäzenatentum Eduard Alberts. In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 425-454. ISBN 978-80-7286-163-7.
  • Kokešová, Helena. Literární tvorba - činnost vhodná pro ženy. Tereza Svatová a Kateřina Thomová. In Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha : Historický ústav AV ČR, 2010. s. 27-61. ISBN 978-80-7286-164-4.
  • Kokešová, Helena. Nepolitická politika dvorního rady Eduarda Alberta. In Marek, P. (ed.). Jan Šrámek a jeho doba. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 595-608, 758. ISBN 978-80-7325-252-6.