klecacky.martin@seznam.cz

PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.

 • +420 286 010 588
B 306

Curriculum Vitae

Vzdělání:

Filozofická fakulta UK v Praze, české dějiny (Ph.D.), 2011-2016;
Filozofická fakulta UK v Praze, historie (PhDr.), 2011;
Filozofická fakulta UK v Praze, historie a francouzština (Mgr.), 2005-2011.

Badatelské zaměření:

České moderní dějiny: dějiny bezpečnostních složek; Češi v habsburské monarchii

Výzkumné projekty:

GA ČR, č. 17-01279S, Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v letech 1868–1945, řešitel.

GA ČR, č. 17-02120S, Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914, spolupracovník.

GA ČR, č. 15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, spoluřešitel (20152016).

GA ČR, č. P410/12/0468, Česká politická pravice v letech 1938–1945, spolupracovník.

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Vědecké monografie

 • Klečacký, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. ISBN 978-80-200-2793-1.

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 336 s. ISBN 978-80-7422-492-8.

 • Velek, Luboš Velková, Alice Klečacký, Martin (eds.). Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 580 s. ISBN 978-80-7415-146-0.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 394 s. ISBN 978-80-7422-494-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 419 s. ISBN 978-80-7422-493-5.

 • Klečacký, Martin Fabini, Pavel Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 332 s. ISBN 978-80-7422-608-3.

 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 143 s. ISBN 978-80-7434-286-8.

 • Stupková, Marie Klečacký, Martin. Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918. Praha: Národní archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 464 s. ISBN 978-80-7469-041-9.

 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015. 135 s. ISBN 978-80-7434-196-0. 

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 348 s. ISBN 978-80-7422-423-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. ISBN 978-80-7422-357-0.

Redakce kolektivních monografií

 • Vašek, Richard Klečacký, Martin (eds.). Česká politická pravice v letech 1938–1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Klečacký, Martin. Iluze nezávislosti. Sociální status c. k. soudce v konfliktu loajalit mezi národem a státem na přelomu 19. a 20. století. Český časopis historický. 2014, Roč. 112, č. 3, s. 432–462. ISSN 0862-6111.

 • Klečacký, Martin. Josef Ježek a Otto Bláha. Cesta dvou četnických generálů před Národní soud. Moderní dějiny. 2014, Roč. 22, č. 2, s. 155–187. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906. Historie - Otázky - Problémy. 2014, Roč. 6, č. 1, s. 82–105. ISSN 1804-1132.

 • Klečacký, Martin. Generálmajor Václav Řezáč. Četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Paginae historiae. 2013, Roč. 21, č. 1, s. 28–64. ISSN 1211-9768.

 • Klečacký, Martin. Národní výbor a četnictvo. Převzetí rakouského četnictva do služeb nového československého státu (1918–1920). Moderní dějiny. 2012, Roč. 20, č. 2, s. 61–82. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Obsazení jižní hranice. Bezpečnostní situace jihočeského pohraničí od převratu po měnovou odluku. Jihočeský sborník historický. 2012, Roč. 81, s. 232–246. ISSN 0323-004X.

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)