hradilova

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.

 • +420 286 010 572
B 212

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2014: Ph.D., FF UK, Praha

1990: PhDr., FF UK, Praha

1985-1989: archivnictví, FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Kodikologie; dějiny středověkých knihoven; středověké knižní soupisy a katalogy knihoven

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitelka (za MÚA):  Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016-2020 

Spoluřešitelka: Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350, GA ČR, 2014-2016

Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010-2014

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Praha, Ústav české literatury a komparatistiky

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2017-  : člen (fellow) Centra medievistických studií 

od 2007- : člen redakční rady a výkonný redaktor časopisu Studie o rukopisech

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Hradilová, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 188. Studie o rukopisech. Monographia, 19. ISBN 978-80-87782-36-1.            

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hradilová, Marta; Tošnerová, Marie. Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění. Právněhistorické studie. 2015, Roč. 45, č. 1, s. 160-166. ISSN 0079-4929.            
 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Česká literatura kodikologická 35. Studie o rukopisech. 2013, 42 /2012/, č. 0, s. 187-220. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Studie o rukopisech. 2011, 40 /2010/, -, s. 91-108. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Česká literatura kodikologická 33. Studie o rukopisech. 2011, 40 /2010/, -, s. 333-371. ISSN 0585-5691.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hradilová, Marta; Petr, Stanislav. Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci. In Doležalová, E.; Sommer, P. (ed.). Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016, s. 114-125. ISBN 978-80-7422-355-6.
 • Hradilová, Marta. Utajená knihovna? (K osudům bechyňské minoritské knihovny v době husitství). In Jaluška, Matouš; Soukup, Daniel; (ed.). Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, S. 74-81. ISBN 978-80-88069-16-4.    
 • Hradilová, Marta. Katalog datovaných rukopisů – očekávání a realita. In Nekvapil, Ladislav (ed.). Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, S. 111-122. ISBN 978-80-7395-956-2.                     
 • Hradilová, Marta. Katalogy knihovny chebských františkánů. In Boldan, K.; Marek, J. (ed.). Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha : Národní knihovna České republiky, 2013. s. 201-212, 316-318. ISBN 978-80-7050-618-9.
 • Hradilová, Marta. Italština v knihovně kapucínského konventu na Hradčanech. In Císařová Smítková, A.; Jelínková, A.; Svobodová, M. (ed.). Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2013. s. 335-346. ISBN 978-80-86675-24-4.