herc

Mgr. et Bc. Svatopluk Herc

 • +420 286 010 559
B 114

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • od 2014 doktorské studium, Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2014: Bc., politologie, FF UK, Praha
 • 2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2009: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • moderní hospodářské a sociální dějiny českých zemí
 • dějiny bankovnictví
 • dějiny podnikání

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914, GA ČR, 2018–2020

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010:

 • 10/2017 – 11/2017 stipendijní pobyt, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Německo  
 • 10/2010 – 6/2011 studium v rámci programu Erasmus, Universität Wien, Vídeň, Rakousko

 

Publikační činnost od roku 2010:

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Vědecké monografie

 • Herc, Svatopluk (ed.). Cyril Horáček. Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 406 stran. ISBN: 978-80-7422-577-2.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Herc, Svatopluk; Kaucká, Kristýna; Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7434-352-0.

Studie v kolektivních monografiích

 • Herc, Svatopluk. Monopol, akciová svíčkárna a voskárna jako specifický případ zakladatelské činnosti Živnostenské banky. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015. s. 93–101. ISBN 978-80-7405-391-7.
 • Herc, Svatopluk. Národní podnik obchodní a průmyslový. In Jančík, D.; Kubů, E. (eds.). Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945). Praha: Dokořán, 2011. s. 193–208. ISBN 978-80-7363-351-6.