hanys

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

 • +420 286 010 566
B 205

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2009–2014 Ph.D., FHS UK, Praha
 • 2009 Mgr., FHS UK, Praha
 • 2007 Bc., FHS UK, Praha

Badatelské zaměření

 • politická filosofie
 • morální filosofie
 • dějiny idejí
 • dějiny politického myšlení

Výzkumné projekty

 • Centrum fenomenologického výzkumu (Univerzitní centrum excelence), UK Praha, 2015–16

Pedagogická činnost

 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 10/2011–7/2012 visiting researcher na Universität Bayreuth, Institut für Religionswissenschaft (výzkumné stipendium DAAD)

 

Publikační činnost od roku 2010

Vědecké monografie

 • Hanyš, M., Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: Togga, 2014. 275 s. 978-80-7476-055-6.

Redakce kolektivních monografií

 • Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016. 393 s. 978-80-7476-102-7.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hanyš, M., „O Hanově Společnosti transparence“. Filosofický časopis 65, 2017, 3, s. 437–448.
 • Hanyš, M., „Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové“. Filosofický časopis 64, 2016, 1, s. 59–74.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hanyš, M., „Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 331–357.
 • Hanyš, M., „(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.
 • Hanyš, M., „Žádostivost v antropologii apoštola Pavla“, Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 67–82.
 • Hanyš, M., „Radikální nadcivilizace a orthodoxie: O některých nezamýšlených důsledcích teologie Pavla z Tarsu“, in: Arnason, J. P, Benyovszký, L., Skovajsa, M. (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha: Toga, 2010, s. 271–287.