Dr. Rhianydd Hallas, Ph.D.

Obrázek uživatele hallas
  • +420 286 010 529
HC 304

Curriculum Vitae

Vzdělání

  • 2016-2021: PhD, School of Music, Bangor University (Wales, UK) a FF UK, Praha: 'Dvě rýmovaná officia, složená pro svátek Navštívení Panny Marie: srovnávací studie a kritická edice'
  • 2014-2015: MA, Hudební věda, School of Music, Bangor University (Wales)
  • 2011-2014: BA, Hudební věda, School of Music, Bangor University (Wales)

Badatelské zaměření

  • Oficium pro svátek Navštívení Panny Marie, se zaměřením na Adama Eastona a Jana z Jenštejna
  • Repertoár hodinkového oficia pro světice
  • Litugické zpěvy pro Jana Husa

Výzkumné projekty

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích

  • Plainsong and Medieval Music Society (členka od 2015)

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR; ASEP)