halek@mua.cas.cz

PhDr. Jan Hálek, Ph.D.

 • Gab. +420 286 010 113
 • Nár. +420 221 403 227
A 209

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2002-2010: PhD., FF UK Praha
1998-2004: Mgr. (archivnictví a PVH), FF UK Praha
2001: PhDr., FF UK Praha
1995-2000: Mgr. (historie), FF UK Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny vědeckých institucí a osobností vědeckého života; první Československá republika; politické dějiny střední Evropy v 19. století.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník projektu Čeští vědci v exilu 1948-1989, GA AV ČR, 2008-2011

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2012: člen Rady Masarykova ústavu AV ČR, v. v. i.
od 2012: člen ediční rady, Nakladatelství Lidové noviny, řada EGO

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Hálek, Jan. "Ve znamení bdělosti a ostražitosti". Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953-1971). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 354 s. (Práce z Archivu Akademie věd : B 22). ISBN 978-80-86495-84-2.
 • Hálek, Jan. Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 426 s. (Fontes : 6). ISBN 978-80-7308-367-0.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.

Studie v recenzovaných časopisech

 • HÁLEK, Jan. Diplom pro Maffii. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, roč. 183, č. 1–2, s. 49–64.
 • HÁLEK, Jan. „Washingtonská aféra“ a osud prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka. Historický obzor. 2014, roč. 25, č. 1/2, s. 22–33.
 • Hálek, Jan. Srpen 1968 a pokusy pracovníků ČSAV o legalizaci jejich dlouhodobých pobytů v zahraničí. (Edice dokumentů). Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 239-266. ISSN 1803-9448.
 • Hálek, Jan. Budova pro Československý historický ústav v Římě (1922–1938). Jihočeský sborník historický. 2012, -, suppl. 4, s. 233-256. ISSN 0323-004X.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 121-130. ISSN 1803-9243.

Studie v kolektivních monografiích

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8.